CSR & KAMPANIE EDUKACYJNE

Idea Corporate Social Resposibility zakłada dialog prowadzony z dbałością o interesariuszy. To działanie w duchu zrównoważonego rozwoju w danym środowisku i społeczeństwie. CSR to odpowiadanie na realne potrzeby ludzi i środowiska naturalnego, łączenie lokalnych wyzwań z perspektywą globalną. Konsultanci Public Dialog zajmują się kompleksowym wdrażaniem długofalowych strategii z zakresu Corporate Social Responsibility.

 

 

 

 

W ramach tworzenia strategii CSR i kampanii edukacyjnych, specjalizujemy się w następujących obszarach:

  • Diagnoza otoczenia spółki
  • Opracowane i wdrożenie strategii
  • Raportowanie