KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

Komunikacja korporacyjna Zaplanowana i przemyślana strategia komunikacji korporacyjnej jest elementem niezbędnym w procesie budowania pożądanego wizerunku firmy, produktu lub usługi. Mamy do czynienia z rozwojem technologii i komunikacji na skalę niespotykaną dotychczas w historii świata. Styl życia, a przez to oczekiwania interesariuszy wobec przedsiębiorstw istotnie się zmieniły. Dlatego tak ważne jest komunikowanie przedsiębiorstwa z jego otoczeniem w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przekaz wysyłany na rynek za pomocą wielu kanałów komunikacji musi być spójny ze strategią firmy, jej misją i wizją.

W ramach tworzenia strategii komunikacji korporacyjnej, specjalizujemy się w następujących obszarach:

  • Przeprowadzanie badań, audytów i analiz
  • Opracowywanie i wdrażanie strategii pozycjonowania i re-pozycjonowania firmy
  • Wprowadzanie firm na rynek