KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Cele strategiczne nie mogą zostać w pełni osiągnięte bez odpowiedniego nastawienia pracowników do wykonywanych zadań i firmy. Wytworzenie wysokiej kultury korporacyjnej jest bardzo trudne do osiągnięcia, bez stosownie prowadzonej komunikacji wewnętrznej – pracowników z organizacją. Tylko właściwie przygotowana strategia, łącząca odgórne i oddolne elementy komunikacji jest w stanie odpowiednio zmotywować, zintegrować i zaktywizować pracowników. Komunikacja wewnętrzna ma istotne znaczenie w motywowaniu pracowników i zwiększeniu ich efektywności.

W ramach tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej, specjalizujemy się w następujących obszarach:

  • Analiza dotychczasowego systemu komunikacji wewnętrznej
  • Audyt wewnętrzny
  • Tworzenie zasad komunikacji pracowniczej i wdrożenia
  • Opracowanie systemu informacji wewnętrznej