PUBLIC AFFAIRS & STAKEHOLDERS ENGAGEMENT

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka stawia przed firmami nowe wyzwania, które dotyczą coraz to większej liczby obszarów jej działalności. Znaczenie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami danej organizacji systematycznie rośnie. Konsultanci Public Dialog wspierają Klientów w budowaniu i pielęgnowaniu relacji z zewnętrznym ich otoczeniem, w tym również administracją publiczną, rządową, społecznościami lokalnymi, czy organizacjami pozarządowymi.

W ramach działań public affairs , specjalizujemy się w następujących obszarach:

  • Opracowaniu i realizacji strategii w oparciu o wnikliwy etap analityczny
  • Analizy medialne, lokalne, administracyjno-prawne
  • Przygotowywanie mapy interesariuszy obejmującej m.in.: społeczności lokalne, media, administrację publiczną, decydentów, NGO’s
  • Monitoring działań decydentów, legislacyjny, medialny