ZARZĄDZANIE REPUTACJĄ

Zarzadzanie-reputacja Reputacja to jedna z najważniejszych wartości firmy. Budowa i ochrona reputacji marki należy do zagadnień umieszczanych wśród najważniejszych celów strategicznych firmy. Proces jej budowania jest długotrwały i wymaga skoordynowanych, przemyślanych działań w wielu obszarach. To wnikliwa analiza potrzeb interesariuszy, opracowanie strategii pozycjonowania, jej implementacja i zarządzanie zmianą, kończąc na regularnym procesie monitorowania i modelowania.

 

 

 

W ramach tworzenia strategii zarządzania reputacją, specjalizujemy się w następujących obszarach:

  • Przeprowadzanie badań postrzegania marki
  • Opracowania i wdrożenia strategii
  • Szkoleń dla kadry zarządzającej