ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

W obecnych realiach rynkowych coraz więcej firm narażonych jest na sytuacje kryzysowe. Pytanie nie brzmi czy, lecz kiedy i na jaką skalę przedsiębiorstwo spotka się z sytuacją kryzysową? W przypadku jej wystąpienia, podejmujemy natychmiastowe działania komunikacyjne mające zminimalizować skutki i ochronić reputację firmy w oczach jej interesariuszy. Public Dialog specjalizuje się również we wczesnym diagnozowaniu potencjalnych sytuacji kryzysowych oraz odpowiednim przygotowaniu Klienta na ich wystąpienie.

W ramach zarządzania sytuacjami kryzysowymi specjalizujemy się w następujących obszarach:

  • Audyt wystąpienia kryzysów
  • Opracowanie księgi anty-kryzysowej
  • Symulacje kryzysowe
  • Opracowanie pakietu informacji do komunikacji zewnętrznej
  • Szkolenia z komunikacji kryzysowej i medialnej