REPORTS

RAPORT: „FAKE NEWS Z PERSPEKTYWY POLSKICH DZIENNIKARZY”

Instytut ARC Rynek i Opina na zlecenie agencji Public Dialog przeprowadził pierwsze badanie wśród dziennikarzy ogólnoinformacyjnych na temat skali zjawiska fake news w Polsce.
Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. W badaniu wzięło udział 154 dziennikarzy.
Kliknij tu żeby pobrać Raport