Fundacja „Marka dla Polski”

Informacje o kliencie:

Fundacja „Marka dla Polski” powstała dzięki Konfederacji Lewiatan, KIG, Pracodawcy RP i SKM SAR. Jej głównym celem jest podejmowanie wszelkich inicjatyw, które przyczynią się do stworzenia silnej marki narodowej oraz poprawienia wizerunku kraju i polskich brandów za granicą. Fundacja zamierza integrować działania promocyjne, budujące dobrą reputację kraju i polskich marek.

Zakres prowadzonych działań:

Organizacja konferencji prasowej