Instytut Badań Outdooru

Informacje o kliencie:

Instytut Badań Outdooru Sp. z o.o. (IBO) został utworzony w 2013 roku przez trzy wiodące firmy na rynku polskiej reklamy zewnętrznej: AMS SA, Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Stroer Polska Sp. z o.o.   Jego działalność ma za zadanie podniesienie konkurencyjności outdooru względem innych mediów. Instytut zainaugurował projekt badawczy „Outdoor Track”, którego celem jest wdrożenie standardu badania reklamy zewnętrznej w Polsce. Czerpiemy najlepsze wzorce ze świata w zakresie metodologii, biorąc m.in. pod uwagę tak ważne elementy jak: pomiar natężenia ruchu i prawdopodobieństwa kontaktu z nośnikiem oraz badanie zwyczajów komunikacyjnych mieszkańców badanych aglomeracji.   Misją Instytutu jest umożliwienie porównania outdooru z innymi mediami z wykorzystaniem wskaźników mediowych oraz rozwój i profesjonalizacja rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Działania IBO mają na celu zmianę podejścia do planowania kampanii outdorowych przez wszystkich uczestników rynku.

Zakres prowadzonych działań:

PR korporacyjny