KIM JESTEŚMY ?

Public Dialog jest firmą doradczą oferującą szeroki zakres efektywnych rozwiązań w obszarze komunikacji społecznej. Nasza agencja PR posiada bogate doświadczenie we wspieraniu polskich i zagranicznych firm, instytucji publicznych, stowarzyszeń, a także organizacji branżowych.

Dla naszych klientów dostarczamy efektywne strategie używając wielu kanałów komunikacji z obszarów: zarządzania reputacją, zarządzania kryzysowego, komunikacji korporacyjnej, komunikacji wewnętrznej, PR produktowego, CSR i kampanii edukacyjnych, komunikacji B2B, public affairs, komunikacji finansowej i IR, social marketingu, event marketingu i szkoleń.

Od początku powstania zrealizowaliśmy kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych. Celem nadrzędnym jaki stawia sobie nasza agencja Public Relations jest budowanie i chronienie reputacji klientów w ich otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Wiemy, że tylko profesjonalne, rzetelne i uczciwe zarządzanie informacją, pomiędzy daną firmą a jej otoczeniem, może prowadzić do zbudowania pełnego zrozumienia oraz nawiązania pozytywnych relacji ze wszystkimi interesariuszami.

Działaniami z zakresu event marketingu zajmuje się wyodrębniona spółka Public Dialog Events.

Public Dialog należy również do Związku Firm Public Relations (ZFPR), największej polskiej organizacji zrzeszającej profesjonalne agencje PR.