MISJA I WIZJA

Misją Public Dialog jest oferowanie swoim Klientom najskuteczniejszych strategii komunikacyjnych, służących do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych.

Wizją Public Dialog jest bycie najczęściej rekomendowaną agencją w obszarze komunikacji społecznej w Polsce.