RAPORTY

RAPORT: „FAKE NEWS Z PERSPEKTYWY POLSKICH DZIENNIKARZY”

Instytut ARC Rynek i Opina na zlecenie agencji Public Dialog przeprowadził pierwsze badanie wśród dziennikarzy ogólnoinformacyjnych na temat skali zjawiska fake news w Polsce.
Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. W badaniu wzięło udział 154 dziennikarzy.
Kliknij tu żeby pobrać Raport

 

RAPORT: „ROLA KOMUNIKACJI KORPORACYJNE”

Zapraszamy do ściągnięcia pierwszego w Polsce raportu dot. „Roli Komunikacji korporacyjnej”. Celem niniejszego raportu jest przybliżenie charakterystyki komunikacji korporacyjnej, stojących przed nią trendów i wyzwań, znaczenie interesariuszy i roli zewnętrznych konsultantów, a także przedstawienie kluczowych wyzwań stojących przed specjalistami zajmującymi się tą dziedziną. W raporcie znajdą Państwo również cenne informacje na temat sposobów pomiaru efektywności działań komunikacyjnych stosowanych w największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Kliknij tu żeby pobrać Raport