WARTOŚCI

W codziennej pracy kierujemy się wartościami, które jasno określają kulturę korporacyjną naszej firmy:

Zaufanie

Działamy wspólnie z naszym klientami, biznes partnerami i przedstawicielami mediów w atmosferze wzajemnego szacunku. W celu budowania zrozumienia zawsze kierujemy się zasadami dialogu. Uważamy dwukierunkową komunikację z otoczeniem za kluczową wartość w public relations.
Dzięki połączeniu planów oraz interesów Klienta z odpowiednimi oczekiwaniami jego otoczenia, pomagamy budować obustronne zaufanie.

Eksperckość

Doświadczenie i profesjonalizm pozwalają nam na sprawne przygotowywanie skutecznych strategii komunikacyjnych dla naszych Klientów. Dzięki kompetencji i wiedzy konsultanci Public Dialog pomagają Klientom w osiągnięciu założonych celów biznesowych.

Efektywność

W codziennej pracy poszukujemy coraz bardziej skutecznych i kreatywnych rozwiązań. Wytyczamy realne i w pełni mierzalne KPI’s, z których rozliczamy się z naszymi klientami w etapie ewaluacji strategii.

Etyka

Etyka to fundament postępowania konsulatów Public Dialog. Nasi pracownicy w codziennej pracy kierują się najwyższymi, międzynarodowymi standardami etycznymi. Przestrzegamy kodeksów branżowych m.in. Karty Sztokholmskiej Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) i Kodeksu Rady Firm Public Relations.