Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Informacje o kliencie:

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA  powstał 4 sierpnia 2003 roku. Obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele. Do jego ustawowych zadań należy przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji i danych gospodarczych. Odbywa się to za pośrednictwem Internetu, co sprawia, że Krajowy Rejestr Długów jest zawsze dostępny. Informacje o dłużnikach dostarczają do jego bazy danych przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów gospodarki, bez względu na wielkość i formę prawną, osoby fizyczne oraz gminy i instytucje. Dostawcy informacji są jednocześnie ich odbiorcami, co sprawia, że dłużnicy notowani w Krajowym Rejestrze Długów przestają być anonimowi i tracą wiarygodność w kontaktach handlowych. Krajowy Rejestr Długów należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i ACCIS, Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych działającego przy PKPP Lewiatan. Krajowy Rejestr Długów jest certyfikowany według wymagań normy ISO 9001:2008, jak również normy ISO/IEC 27001:2013.

Zakres działań:

Komunikacja korporacyjna

Social media