KUKE SA

Informacje o kliencie:

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Polska firma, która od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Akcjonariuszami KUKE SA są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zakres prowadzonych działań:

Doradztwo w zakresie komunikacji