NetCredit

Informacje o kliencie:

NetCredit jest członkiem Polskiego Związku Firm Pożyczkowych. Wspierając uczciwe i bezpieczne pożyczanie, firma podpisała Kodeks Dobrych Praktyk, którego celem jest promowanie wiarygodnych, społecznie odpowiedzialnych praktyk pożyczkowych oraz stała poprawa jakości usług na rynku firm pozabankowych.

Zakres prowadzonych działań:

PR produktowy

Social media

Organizacja eventów