Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Informacje o kliencie:

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach istnieje od 1874 roku i jest fundacją ks. Leopolda Markiefki, który sprowadził tu Braci Bonifratrów. Wzniesiony jako pierwszy w mieście szpital był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili szpital do 1939 roku nieraz wpisując się w historię dzielnicy, pomagając w różnych kryzysowych sytuacjach. Po II wojnie światowej szpital został upaństwowiony i dopiero 2009 rok pozwolił Braciom na nowo objąć mieszkańców Katowic swoim charyzmatem szpitalniczym. W tym celu Konwent Zakonu Bonifratrów w Katowicach powołał Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. (dawnej Boni Fratres Catoviensis sp. z o.o.) Przedmiotem działalności Spółki Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. jest przede wszystkim działalność w zakresie opieki zdrowotnej, realizowana w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedsiębiorstwach pod nazwą Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterski Ośrodek Zdrowia. Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, posiada nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, co umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu procedur diagnostyczno-leczniczych. W miarę potrzeb pacjenci mogą skorzystać z dodatkowych specjalistycznych konsultacji, z pomocy psychologa, zespołu opieki duszpasterskiej oraz z zabiegów rehabilitacyjnych. Z myślą o poprawie warunków pobytu przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych i remontowych.

Zakres prowadzonych działań:

Doradztwo w zakresie komunikacji