Uczelnia Łazarskiego

Informacje o kliencie:

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią ekonomiczną-prawniczą w Warszawie. Zajmuje pierwsze miejsce w Rankingach Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Oferta edukacyjna Uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktoranckie, szkolenia i kursy językowe. Oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Zakres prowadzonych działań:

Komunikacja korporacyjna