Związek Polskiego Leasingu (ZPL)

Informacje o kliencie:

Związek Polskiego Leasingu zrzesza 30 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Jest członkiem Leaseurope – organizacji, w skład której wchodzi 46 związków z 34 krajów Europy. ZPL uczestniczy w pracach Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Nieruchomości, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Polska branża leasingowa ma także swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, tj. zarządzie europejskiej federacji leasingowej.

Zakres prowadzonych działań:

Doradztwo w zakresie komunikacji