Badania wewnętrzne wśród pracowników a employment value proposition

17 marca 2022
Czas czytania: 2 minuty

Badania wewnętrzne wśród pracowników mogą mieć różne cele. Może ono dotyczyć kwestii fundamentalnych takich jak ocena stanu kultury organizacyjnej i informacyjnej w spółce. Analizie mogą zostać poddane narzędzia stosowane w komunikacji wewnętrznej organizacji.

Badania pomagają również w określeniu kultury organizacyjnej w firmie. Często wykazuje np. jaki jest poziom zaangażowania pracowników czy poziom ich decyzyjności na różne procesy w firmie. Równie ważny jest poziom zadowolenia z pracy i wiążąca się z nim ocena pracodawcy, w tym wynagrodzenie podstawowe, benefity dodatkowe (karty, samochody), wynagrodzenie dodatkowe (premie, udział w dochodach, system motywacyjny/prowizyjny) etc. Pod ocenę w badaniu wewnętrznym mogą zostać poddane wartości czysto funkcjonalne takie jak: jasność procedur, polityka szkoleniowa czy miejsce pracy (biuro, lokalizacja).

Badania wewnętrzne wśród pracowników a employment value proposition

W badaniach wewnętrznych specjaliści od komunikacji korporacyjnej mogą również postawić przed sobą inne cele badawcze np. definicję kluczowych potrzeb interesariuszy. To cenna wiedza, która może posłużyć również dla działów employer brandingu lub HR, które często definiują EVP (ang. Employment value proposition[1]). EVP to wszystkie korzyści, jakie dana organizacja oferuje swoim pracownikom obecnym i potencjalnym. Ściśle powiązana z reputacją przedsiębiorstwa i wyobrażeniu o nim. To wiązka wartości, w jakie marka wierzy i wysyła do swoich potencjalnych pracowników, to suma wizerunków (pozytywnych oraz negatywnych), jakie ma kandydat w trakcie procesu rekrutacji (sposób komunikacji a angażowanie działu HR etc.)[2].

EVP to deklaracja marki, dlaczego warto dla niej pracować. Jest wartością w zamian za zaangażowanie i osiągane rezultaty takie jak: wynagrodzenie benefity, ścieżka kariery, kultura organizacyjna, a nawet styl zarządzania. Najczęstszymi technikami badawczymi są tutaj: ankieta, grupy fokusowe, wywiady indywidualne.

Firmy z jasnym EVP mają większą eksploracja rynku pracy: są bardziej atrakcyjne dla potencjalnie większej liczby pracowników na rynku. Niższe koszty zatrudnienia: zredukowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem aplikacji (np. marketingowe, wynajęcie agencji HR), przy jednoczesnej większej liczbie ciekawych, kandydatów. EVP wiąże się ze wzmocnieniem zaangażowania pracowników, które potrafi być wyższe o 30-40%. Szybsze pozyskiwanie kandydatów- na obecnym rynku pracownika organizacja z jasnym EVP potrzebuje mniej czasu na przeprowadzenie rekrutacji i pozyskanie wartościowych pracowników.

[1] EVP. The foundation of a strong Employer Brand, HR Swiss Congrs, Bern, 2014; http://www.hrswiss.ch/HRSwissCongress/HRC2014/HRCppts2014/SessionC2_ENG.pdf
[2] O korzyściach dla matki i pracownikach z EVP w Employee Value Proposition, TalentSmoothie, London 2017; https://talentsmoothie.com/ts1/wp-content/uploads/2017/05/employee-value-proposition-evp-factsheet-talentsmoothie-v2.pdf [dostęp 30.07.2017]

Czytaj więcej

Agencja do zarządzania Public Affairs

Agencja do zarządzania Public Affairs

Public Affairs to dziedzina zajmująca się zarządzaniem relacjami organizacji z jej interesariuszami. Do nich należą grupy zainteresowane sprawami organizacji, w...
14 grudnia 2022
Czas czytania: < 1 minuta

INFLUENCER MARKETING- czym właściwie jest i co może dać marce?

INFLUENCER MARKETING- czym właściwie jest i co może dać marce?

To działania marketingowe oparte na rekomendacjach jednostki (influencera) dla danej grupy odbiorców. To komunikacja przez osoby znane w danej grupie,...
2 grudnia 2022
Czas czytania: 2 minuty

Jak wybrać agencję PR?

Jak wybrać agencję PR?

Jak przeprowadzić profesjonalnie proces przetargowy i wybrać agencję PR? Jak wybrać agencje PR? Gdzie szukać? Od czego zacząć? To pytania,...
8 listopada 2022
Czas czytania: 12 minuty