Case study KRD- MÓWIĄC O DŁUGACH, MÓWIMY O GOSPODARCE

KRD- MÓWIĄC O DŁUGACH, MÓWIMY O GOSPODARCE
Wyzwanie i analiza

Wyzwanie i analiza

Krajowy Rejestr Długów to pierwsze w Polsce i największe biuro informacji kredytowej.
W natłoku informacji i danych dystrybuowanych przez biura informacji kredytowej, a także inne podmioty i instytucje zajmujące się finansami przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, konieczne było wypracowanie formy, która będzie bazować przede wszystkim na wysokiej jakości oferowanych danych, ich analizie oraz zaprezentowaniu szerszego kontekstu biznesowego danej branży.

Strategia

Strategia

Powstała koncepcja tworzenia rozbudowanych i jakościowych raportów branżowych, które miałyby powstawać we współpracy z czołowymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z danego sektora. W ten sposób agencja wypracowała pomysł, który gwarantował: regularność komunikacji, zaangażowanie i bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych grup przedsiębiorców (potencjalnych klientów KRD), a także wyróżniające się zawartością i stroną wizualną materiały dla mediów.

 • Stawiamy na jakość, nie na ilość – agencja nie ograniczyła się do zaprezentowania danych posiadanych przez KRD nt. wybranej branży, lecz pokazania ich na tle szerszego krajobrazu: opisu i charakteryzacji sytuacji makro dla danej gałęzi gospodarki, przyczyn danego stanu rzeczy, głównych czynników działających na jej korzyść oraz ograniczeń czy przeszkód.
 • Zmiana dotychczasowego tonu dominującego w komunikatach wydawanych przez biuro prasowe klienta – z bardziej „alarmujemy i straszymy” na „informujemy, tłumaczymy, wskazujemy szanse i zagrożenia”;
 • Dopasowanie kalendarza publikacji raportów do „sezonowości” danej branży
 • Szeroka komunikacja skierowana zawsze do mediów/dziennikarzy biznesowych, ogólnoinformacyjnych i regionalnych, a także (dobieranych każdorazowo, zależnie od tematu danego raportu) mediów branżowych;

Zaangażowanie partnerów w pracę nad raportami – organizacji branżowych zrzeszających dużą część rynku.

Realizacja

Realizacja

 • Biuro prasowe prowadzone przez agencję, w ścisłej współpracy z PAP (współpraca nieodpłatna);
 • Pozycjonowanie eksperckie przedstawicieli firmy podczas indywidualnych spotkań z dziennikarzami, w tym podczas cenionych i istotnych wydarzeń gospodarczych (Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach);
 • Social Media (2 profile na Facebook’u oraz 2 profile na LinkedIn);
 • 2 śniadania prasowe- zacieśnianie relacji bezpośrednich;
 • Kanały własne partnerów (newslettery, biuletyny wewnętrzne, Social Media).
 • Istotne było też zorganizowanie wokół publikacji komunikacji – przed szeroką dystrybucją w efekcie porozumień agencja gwarantowała sobie wsparcie ze strony PAP oraz wybranego dziennika.
Efekty

Efekty

 • Agencja opracowała i opublikowała 5 raportów branżowych, zorganizowała 2 śniadania prasowe i nawiązała współpracę z 4 partnerami branżowymi (Polska Izba Handlu, Polska Izba Motoryzacji, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”).
 • W efekcie działań w opisywanym okresie agencja uzyskała 1892 publikacje (Internet – 1449; Prasa – 80; Radio – 328; TV – 34).
 • Na temat raportów informowały, często kilkukrotnie, kluczowe dla klienta media, w tym: Polsat, TVP, Radio Zet, RMF, DD TVN (10 minutowa rozmowa), Polskie Radio, Rzeczpospolita, Dziennika Gazeta Prawna, Puls Biznesu, onet.pl, wp.pl, bankier.pl czy money.pl.