Case study ORBIS BUSINESS MIXER- PLATFORMA B2B

ORBIS BUSINESS MIXER- PLATFORMA B2B
Wyzwanie i analiza

Wyzwanie i analiza

  • Podstawowym założeniem projektu było wzmocnienie pozycjonowania marki Orbis na rynku i stworzenie narzędzia, które mogłoby być skuteczne w bezpośrednim rozwoju biznesu w obszarze MICE i CORPORATE Travel.
  • W założeniu chciano stworzyć koncepcję, która mogłaby być powtarzalna, nie tracąc na wartości merytorycznej i zainteresowaniu branży.
  • Nawiązanie nowych relacji biznesowych skutkujących pozyskaniem kontraktów.
Strategia

Strategia

Zdecydowano się, że główną „lokomotywą”, siłą napędową projektu będą badania jakościowe w obszarach: MICE i CORPORATE Travel. W celu stworzenia platformy biznesowej, przedstawienie wyników połączono z panelami dyskusyjnymi, w których udział brali wybitni eksperci i autorytety. Wszystko wzbogacono o ważny, z punktu widzenia biznesowego, komponent networkingowy.

Przy okazji, cykliczność badań pozwoliła na porównanie niektórych wskaźników (rok do roku), dzięki czemu stworzono barometr pokazujący kondycję i trendy panujące na rynku podróży służbowych w Polsce.

Realizacja

Realizacja

Każde z wydarzeń, „Orbis Business Mixer” mogłoby funkcjonować jako osobny,
niezależny projekt, zapewniając osiągniecie większości celów strategicznych. Zorganizowano 3 wydarzenia:

  • I ORBIS BUSINESS MIXER, 12 czerwca 2013 roku, Novotel Warszawa Centrum

„Przyszłość zarządzania podróżami służbowymi w Polsce”

  • II ORBIS BUSINESS MIXER, 27 listopada 2013 roku, Mercure Warszawa Centrum

„Najnowsze trendy w branży spotkań, konferencji, eventów i podróży motywacyjnych”

  • III ORBIS BUSINESS MIXER, 11 czerwca 2014 roku, Sofitel Warsaw Victoria

„Trendy w zarządzaniu podróżami służbowymi. Polska jako miejsce międzynarodowych spotkań”

Efekty

Efekty

  • Dotarcie bezpośrednie do ściśle wyselekcjonowanej grupy klientów Orbis S.A. usług w obszarze MICE i CORPORATE Travel w Polsce (nawiązanie relacji, podpisanie nowych kontraktów).
  • Zbudowanie silnych, pozytywnych skojarzeń wokół marki Orbis jako lidera rynku wyznaczającego standardy w obszarze hotelarstwa u grup docelowych.
  • Osiągnięcie pokrycia medialnego (105 publikacji), we wszystkich kluczowych dla Grupy Hotelowej Orbis mediach w tym m.in.: RP.pl, Mice Poland, Meetingplanner.pl, Hotelarz, The Warsaw Voice, Świat Hoteli, Puls Biznesu, Eurobuild, Warsaw Business Journal i wiele innych. Przy czym pokrycie medialne nie było celem nadrzędnym, lecz towarzyszącym.

Zobacz film.