Case study STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR

STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR
Wyzwanie i analiza

Wyzwanie i analiza

 • Liczne projekty konkursowe i edukacyjne czy inicjatywy podejmowane przez grupy robocze wymagały odpowiedniego nagłośnienia wśród zróżnicowanych grup interesariuszy
 • Branża reklamowa nie jest nadal pomijana jako „istotna” gałąź gospodarki. Celem działań było ukazanie jej skali i roli.
 • Zmiana popularnej w branży opinii o „konserwatywnym wizerunku” SKM SAR
 • Wsparcie merytoryczne, operacyjne i komunikacyjne inicjatyw z obszaru CSR – zwalczanie problemu długich terminów płatności
 • Budowanie platformy porozumienia i dialogu z działami zakupów
Strategia

Strategia

SKM SAR prowadzi liczne inicjatywy w celu integracji branży (edukacja, m.in. – Szkoła Strategii Marki, Szkoła Marketingu Interaktywnego; konkursy, m.in.  Effie, KTR, Innovation AD; CSR, reprezentacja i rzecznictwo w imieniu członków). Ze względu na wielość inicjatyw podejmowanych przez SKM SAR, strategia oparta została o kilka założeń:

 • Reklama w komunikacji pozycjonowana jest jako istotny element każdego biznesu, ważna dziedzina gospodarki
 • Proaktywne komentowanie przez ekspertów SKM SAR rzeczywistości, aktualnych wydarzeń, trendów mających związek ze światem szerokorozumianej komunikacji marketingowej.
 • SKM SAR w komunikacji korzysta z bogatego doświadczenia i szerokiej wiedzy licznych ekspertów pracujących w agencjach członkowskich
 • SKM SAR działa na rzecz branży (CSR), ale i całego społeczeństwa (projekty edukacyjne i kulturalne)
 • Postawienie akcentu na tematy biznesowe – kontynuacja „wychodzenia” poza media branżowe.
Realizacja

Realizacja

 • Biuro prasowe- prowadzenie działań media relations z nasileniem działań w związku z poszczególnymi projektami – zaproszenie dziennikarzy, przygotowanie pakietów prasowych, aranżowanie wywiadów, przygotowanie dokumentacji zdjęciowej
 • Obsługa wydarzeń SKM SAR- Medialne obsługiwanie najważniejszych wydarzeń reklamowych w kraju, a także organizacja konferencji, briefingów lub innych spotkań
 • Aranżowanie wywiadów z przedstawicielami SKM SAR
Efekty

Efekty

 1. Blisko 3000 publikacji na temat działalności SKM SAR w ciągu 4 lat
 2. Zdobycie Złotego Spinacza za projekt: „Muzeum Utracone”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Fundację Ad Artis we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu Lotto projekt, został doceniony w kategorii Kultura.