Case study THE HUMAN BODY EXHIBITION- ZROZUMIENIE PIĘKNA LUDZKIEGO CIAŁA

THE HUMAN BODY EXHIBITION- ZROZUMIENIE PIĘKNA LUDZKIEGO CIAŁA
Wyzwanie i analiza

Wyzwanie i analiza

 • Wystawa prezentująca anatomię ludzkiego ciała wzbudza na świecie podziw, a zarazem kontrowersje, naszym zadaniem było ich zminimalizowanie.
 • Duże wyzwanie stanowiły protesty różnych środowisk np. katolickich oraz rozważania nad etycznym kontekstem wystawy. Wymagało to od agencji prowadzenia intensywnych działań zarządzania kryzysowego.
Strategia

Strategia

 • Oparcie komunikacji na racjonalnych, stonowanych argumentach naukowych.
 • Komunikacja o charakterze naukowym, przedstawianie ciekawostek
 • Podkreślanie wyjątkowych walorów edukacyjnych wystawy zorganizowanej w pełni zgodnie
  z prawem, poparte niezbitymi dowodami i dokumentami oraz pozwoleniami.
 • Powoływanie się na międzynarodowy charakter i sukces wystawy oraz poparcie dla niej społeczeństw zachodnich.
 • Korzystanie w działaniach komunikacyjnych ze wsparcia ekspertów oraz osób znanych
  o nienagannym wizerunku.
Realizacja

Realizacja

 • Kompleksowe wsparcie komunikacyjne 3 wystaw. Zadaniem agencji było pozyskanie patronatów medialnych oraz prowadzenie media relations w celu promocji wydarzenia i zainteresowania nim potencjalnych odwiedzających.
 • Organizacja konferencji prasowej
 • Prowadzenie biura prasowego oraz media relations
 • Doradztwo w zakresie sytuacji kryzysowych
 • Komunikacja ze szkołami podstawowymi
Efekty

Efekty

 • Ekspozycje w Polsce, w Krakowie, Gdańsku i Warszawie zobaczyło przeszło 400 000 osób.
 • 320 publikacji (radio, telewizja, internet)