Case study Vetrotech Saint Gobain

Vetrotech Saint Gobain
Wyzwanie i analiza

Wyzwanie i analiza

Vetrotech Saint-Gobain jest wiodącym na świecie producentem ognioodpornego szkła stosowanego
w sektorach budownictwa i okrętowym. Firma oferuje produkty ognioodporne klasy A, zapewniające całkowite zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym

 • Wzmocnienie i skonsolidowanie pozycji Vetrotech jako lidera na rynku specjalistycznego, innowacyjnego szkła dla budownictwa
 • Wzmocnienia świadomości marki jako wiarygodnego partnera biznesowego, producenta innowacyjnych produktów o multi-funkcjonalnym zastosowaniu
 • Zbudowanie skojarzeń z Vetrotech jako podmiotu doskonale rozumiejącego współczesne wyzwania architektoniczne
Strategia

Strategia

Agencja postanowiła oprzeć podejście strategiczne w komunikacji na następujących aspektach:

 • Propagowaniu najnowszych, innowacyjnych rozwiązań szklanych Vetrotech do szerokiego zastosowania
 • Prezentacji konkretnych zastosowań wpływających na kreowanie najwyższych standardów
  w branży
 • Promowaniu Vetrotech jako firmy precyzyjnie odpowiadającej na rosnące wymagania współczesnego budownictwa i architektonicznych wizji projektantów
 • Komunikacja nakierowana została na media branżowe  docierające do głównych grup docelowych z zakresu B2B.
Realizacja

Realizacja

 • Organizacja konferencji prasowej połączonej z testami szklenia PROTECT w Pruszkowie
 • Aranżowanie wywiadów z dyrektorem oddziału w kluczowych mediach branżowych
 • Pozycjonowanie w mediach Grzegorza Sołtysa jako eksperta w dziedzinie specjalistycznego szklenia
 • Koordynacja współpracy reklamowej z najważniejszymi tytułami branżowymi
 • Profesjonalne sesje fotograficzne wybranych, najważniejszych realizacji Vetrotech
 • Zarządzanie kanałami social media
Efekty

Efekty

 • 351 publikacji, o wartości 538 444 AVE
 • Organizacja roadshow:
 • 2 089 604 Zasięgu w kluczowych mediach branżowych.

Zobacz film.