Case study Bank Gospodarstwa Krajowego – film korporacyjny

Bank Gospodarstwa Krajowego – film korporacyjny
Challenge and analysis

Challenge and analysis

Strategy

Strategy

Realization

Realization

Effects

Effects