Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284

Wiedza


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284

Raport

Fake news z perspektywy Polskich dziennikarzy

Fake news z perspektywy Polskich dziennikarzy

Nasza agencja przeprowadziła pierwsze badanie wśród dziennikarzy ogólnoinformacyjnych na temat skali zjawiska fake news w Polsce. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut badań ARC Rynek i Opinia metodą CATI w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. Wzięło w nim udział 154 dziennikarzy.

Raport

Rola komunikacji korporacyjnej

Rola komunikacji korporacyjnej

Celem niniejszego raportu jest przybliżenie charakterystyki komunikacji korporacyjnej, stojących przed nią trendów i wyzwań, znaczenia interesariuszy i roli zewnętrznych konsultantów, a także przedstawienie kluczowych wyzwań stojących przed specjalistami zajmującymi się tą dziedziną.
W raporcie znajdują się również cenne informacje na temat sposobów pomiaru efektywności działań komunikacyjnych stosowanych w największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Książka

Marka korporacyjna i jej komunikacja

Marka korporacyjna i jej komunikacja

Paweł Bylicki, CEO Public Dialog jest współautorem książki „Marka korporacyjna i jej komunikacja”. Publikacja może być użyteczna zarówno dla specjalistów, jak i managerów wielu szczebli, którzy w swojej pracy związani są z różnymi formami komunikacji marki.
Można dowiedzieć się z niej m.in. jakie są najważniejsze elementy budowy marki, czym jest tożsamość, wizerunek i reputacja organizacji, dlaczego marki bez strategicznie zarządzanej komunikacji korporacyjnej nie nawiążą relacji ze wszystkimi interesariuszami? W książce wytłumaczone są zagadnienia wizji, misji, wartości, kultury korporacyjnej. Znajdują się odpowiedzi na pytania: czym jest komunikacja korporacyjna? Jaka jest jej rola, cele i funkcje? Kto i w jaki sposób powinien zarządzać komunikacją korporacyjną? Jak planować komunikację korporacyjną i jak układać strategię?