Wiedza

Chętnie się uczymy, ale również dzielimy wiedzą. Tylko w ten sposób możemy rozwijać naszą organizację oraz oferować efektywne rozwiązania dla partnerów biznesowych. Przekazywanie wiedzy oraz naszych doświadczeń uznajemy za ważną część funkcjonowania agencji. Regularnie publikujemy raporty branżowe, występujemy na konferencjach i kongresach, wykładamy na kilku uczelniach wyższych, bierzemy czynny udział w inicjatywach pro-bono mających na celu rozwój i profesjonalizację sektora PR i komunikacji w Polsce.

Raport

Fake news z perspektywy Polskich dziennikarzy

Fake news z perspektywy Polskich dziennikarzy

Nasza agencja przeprowadziła pierwsze badanie wśród dziennikarzy ogólnoinformacyjnych na temat skali zjawiska fake news w Polsce. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut badań ARC Rynek i Opinia metodą CATI w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. Wzięło w nim udział 154 dziennikarzy.

Raport

Rola komunikacji korporacyjnej

Rola komunikacji korporacyjnej

Celem niniejszego raportu jest przybliżenie charakterystyki komunikacji korporacyjnej, stojących przed nią trendów i wyzwań, znaczenia interesariuszy i roli zewnętrznych konsultantów, a także przedstawienie kluczowych wyzwań stojących przed specjalistami zajmującymi się tą dziedziną.
W raporcie znajdują się również cenne informacje na temat sposobów pomiaru efektywności działań komunikacyjnych stosowanych w największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Książka

Marka korporacyjna i jej komunikacja

Marka korporacyjna i jej komunikacja

Paweł Bylicki, CEO Public Dialog jest współautorem książki „Marka korporacyjna i jej komunikacja”. Publikacja może być użyteczna zarówno dla specjalistów, jak i managerów wielu szczebli, którzy w swojej pracy związani są z różnymi formami komunikacji marki.
Można dowiedzieć się z niej m.in. jakie są najważniejsze elementy budowy marki, czym jest tożsamość, wizerunek i reputacja organizacji, dlaczego marki bez strategicznie zarządzanej komunikacji korporacyjnej nie nawiążą relacji ze wszystkimi interesariuszami? W książce wytłumaczone są zagadnienia wizji, misji, wartości, kultury korporacyjnej. Znajdują się odpowiedzi na pytania: czym jest komunikacja korporacyjna? Jaka jest jej rola, cele i funkcje? Kto i w jaki sposób powinien zarządzać komunikacją korporacyjną? Jak planować komunikację korporacyjną i jak układać strategię?