Orbis and Accor Hotels

Public Dialog przez ponad 6 lat zajmowało się komunikacją korporacyjną i produktową 7 marek należących do grupy Accor Hotels.

Zobacz więcej naszych projektów