Volkswagen Bank - Kampania Lokata 2,5% (2018)

Public dialog przygotowała oraz wdrożyła kompleksową strategię, media plan i kreację kampanię dla Volkswagen Bank Polska promującą Lokatę Max Biznes. Działania obejmowały m.in. social media oraz wybrane portale. Działania reklamowe będą prowadzone na Facebooku, w tym na profilu Volkswagen Financial Services oraz na stronach dedykowanych biznesowi i finansom Grupy Wirtualna Polska, Bonnier Business Polska, a także Comperia.pl. Kampania obejmowała działania w modelu CPC oraz odsłonowym.

Zobacz więcej naszych projektów