Reputacja – wpływ i znaczenie dla sukcesu marki

12 grudnia 2021
Czas czytania: 3 minuty

Reputacja bezpośrednio wpływa nie tylko na to, czy klienci chcą korzystać z usług czy nabywać produkty oferowane przez firmę, ale również na to, czy pozostali interesariusze mają zaufanie do organizacji i chcą z nią współpracować. Podobnie jak w modelu oceny pracowniczej 360 stopni, tak i na rynku firma jest oceniana przez tych, którzy mają z nią do czynienia na najróżniejszych płaszczyznach. Reputacja jest pochodną znajomości brandu, którego klient używa, zna lub rozpoznaje, a także jej postrzeganej unikalności jako marki, którą nic nie zastąpi, lub bardzo trudno ją zastąpić[6]. Nie musimy być użytkownikiem, klientem, czy nawet potencjalnym klientem firmy Rolex, miłośnikiem filmów Walta Disneya czy klocków Lego, by jednak zdawać sobie sprawę z tego, co reprezentuje dana marka i jaką reputacją cieszy się wśród użytkowników, stając się wręcz symbolem, a przynajmniej wyróżniającym się reprezentantem swojej branży.

Można wyróżnić trzy poziomy, które wpływają na postrzeganie firmy i kształtowanie się opinii o niej. Pierwszy z nich powstaje, jeśli pozyskujemy informacje na podstawie własnego doświadczenia, kiedy jesteśmy klientem, użytkownikiem produktów i usług danej marki. Drugi poziom to informacje oparte o to, co przekazują nam na temat brandu, firmy, produktu nasi znajomi, przyjaciele, osoby nawet przypadkowe, które przekazują nam własne lub też zasłyszane opinie. Trzecia grupa źródeł informacji to te pozyskane z mediów, reklam i innych form komunikacji korporacyjnej[7]. Reputacja szczególnie może być użyteczna, jeśli interesariusze muszą podjąć decyzję na podstawie niekompletnych lub sprzecznych decyzji, lub mają za mało albo za dużo informacji, by dokonać racjonalnego wyboru w założonym czasie. Innymi sytuacjami może być niskie zaangażowanie w proces zakupu danego produktu lub usługi oraz brak czasu na długotrwałe analizy[8].

Im częściej na danym rynku wybieramy firmę na podstawie rekomendacji, zwłaszcza gdy została ona przygotowana przez osoby lub organizacje, które miały bezpośredni kontakt z firmą, jej produktami, usługami i sposobem obsługi, tym ważniejsza wydaje się rola jej reputacji. W dobie wysokiej konkurencyjności brak dobrej reputacji oznacza mniejsze szanse na sprzedaż towaru i usługi. Klient, ufając reputacji, wybierze produkt znanej mu firmy, której wierzy albo przynajmniej tej, o której słyszał, że jest wiarygodna. W wielu sektorach konieczność wypracowania odpowiedniej reputacji jest bardzo poważną barierą, którą trzeba pokonać, aby nie tylko odnieść sukces, ale w ogóle zaistnieć na rynku. Profesjonalne usługi m.in. finansowe, konsultingowe, prawne mają tu wyjątkową wagę, a wypracowanie reputacji przez wchodzących na rynek jest trudnym i długotrwałym procesem[9].

Charles Fombrun, prezes amerykańskiego Reputation Institute, definiował reputację jako „powszechną ocenę działań podejmowanych przez organizację w przeszłości i ich skutków, odzwierciedlającą zdolność organizacji do generowania rezultatów wartościowych z punktu widzenia interesariuszy[10].

W najbardziej znanym rankingu magazynu „Fortune” przy tworzeniu rankingu branżowego brana jest po uwagę: jakość zarządzania, umiejętność przyciągania i utrzymania wartościowej kadry, odpowiedzialność społeczna, innowacyjność, jakość produktów i usług, podstawy finansowe, długoterminowa wartość inwestycyjna, mądre wykorzystanie aktywów korporacyjnych i efektywność w prowadzeniu globalnej działalności[11]. Z kolei Reputation Institute w badaniach RepTrack analizuje ofertę produktowo-usługową, innowacyjność, miejsce pracy, ład, obywatelstwo, wydajność i przywództwo[12].

Wykres 2.1 Metodologia RepTrack

rep trak - Public Dialog Warszawa

Źródło: https://www.reputationinstitute.com/reputation-measurement-services/reptrak-framework

[1] A. Kaul, A. Desai, Corporate Reputation Decoded: Building, Managing and Strategising for Corporate Excellence, London, Singapore 2014, s. 3
[2] T.C. Melewar, Facets of Corporate Identity, Communication and Reputation, Routledge Tylor and Francis Group, London and New York 2008, s. 122
[3] C.J. Fombrun, C.B.M., van Riel Fame and fortune. How successful companies build winning reputations, New York 2004. s.7
[4] W. Olins, O marce, Instytut marki polskiej, Warszawa 2004, s.114
[5] Ibidem, s.114
[6] J.N. Kapler., The new strategii brand management, London and Philadelphia 2008, s. 26
[7] Essential of …, op.cit. s.46
[8] Ibidem, s. 47
[9] T. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010 s.28
[10] J. Dalton, Reputation and Strategic Issue Management, London School of Public Relations, UK s.228, file:///C:/Users/user/Desktop/PUBLIKACJE/Komunikacja%20korporacyjna%20monografia/Reputacja/J.Dalton%20reputation.pdf [dostęp: 13.01.2017]
[11] https://www.haygroup.com/pl/Best_Companies/index.aspx?ID=5495, Od 1997 roku Hay Group jest partnerem magazynu FORTUNE przy identyfikowaniu i tworzeniu rankingu „najbardziej podziwianych firm”
[12] Ch.J. Fombru., L.J. Ponzi, W. Newburry, Stakeholder Tracking and Analysis: The RepTrak® System for Measuring Corporate Reputation, Corporate Reputation Review, Vol. 18, no 1, 2015 Macmillan Publishers Ltd.

Czytaj więcej

Agencja do zarządzania Public Affairs

Agencja do zarządzania Public Affairs

Public Affairs to dziedzina zajmująca się zarządzaniem relacjami organizacji z jej interesariuszami. Do nich należą grupy zainteresowane sprawami organizacji, w...
14 grudnia 2022
Czas czytania: < 1 minuta

INFLUENCER MARKETING- czym właściwie jest i co może dać marce?

INFLUENCER MARKETING- czym właściwie jest i co może dać marce?

To działania marketingowe oparte na rekomendacjach jednostki (influencera) dla danej grupy odbiorców. To komunikacja przez osoby znane w danej grupie,...
2 grudnia 2022
Czas czytania: 2 minuty

Jak wybrać agencję PR?

Jak wybrać agencję PR?

Jak przeprowadzić profesjonalnie proces przetargowy i wybrać agencję PR? Jak wybrać agencje PR? Gdzie szukać? Od czego zacząć? To pytania,...
8 listopada 2022
Czas czytania: 12 minuty