Testymonial Platige Image

„Agencja Public Dialog współpracuje z Platige Image od maja 2019 roku, realizując działania komunikacyjne dla wszystkich działów Platige.

W trakcie współpracy Agencja dała się poznać jako profesjonalny i rzetelny partner, otwarty na realizację potrzeb klienta, a także rozumiejący środowisko w jakim działa Platige Image. W ramach codziennej współpracy Agencja dba o terminową realizację działań i dokłada starań do osiągnięcia założonych celów strategicznych.

Platige Image