Kuke - film korporacyjny

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) jest jedynym podmiotem prowadzącym od 1991 roku ubezpieczenia eksportowe zapewniające bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka, które są gwarantowane przez Skarb Państwa.

Zobacz więcej naszych projektów