Co to jest ESG? dlaczego jest tak ważne dla Twojego biznesu?

16 czerwca 2022
Czas czytania: 2 minuty

ESG ma coraz większy wpływ na wynik i wartość przedsiębiorstw. W jego skład wchodzą polityki z zakresu ochrony środowiska, czynników społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Przy tworzeniu działań z zakresu ESG należy wziąć pod uwagę perspektywę i oczekiwania różnych interesariuszy.

WYMOGI PRAWNE I REGULACYJNE

Istnieje kilka ośrodków i aktów prawnych jakie determinują w głównym stopniu politykę ESG. Do najważniejszych należą: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), wytyczne TCFD, taksonomia EU, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Posiadanie strategii w tym zakresie to nie jest kwestia nice to have, ale już must to have.

CZYM JEST WŁAŚCIWIE ESG?

Skrót ESG- environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To właśnie na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, podmioty, organizacje którym zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę. ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach i nie tylko. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

ENVIRONMENT– Mówiąc o ochronie środowiska mamy tutaj na myśli kwestie zużycia energii, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń, czy stosowania się do rządowych regulacji dotyczących środowiska. SOCIAL- Kryteria społeczne związane z są z relacjami biznesowymi wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Obejmują one m.in. poszanowanie praw człowieka oraz propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników. Inwestowanie w kapitał ludzki, czy dbanie o relacje z lokalną społecznością. GOVERNENCE – Jeśli zaś chodzi o ład korporacyjny, to istotne są tu kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami akcjonariuszy, wynagrodzeniami czy korupcją.

Co to jest ESG? dlaczego jest tak ważne dla Twojego biznesu?

MIASTA A ESG

ESG nie jest wyłącznie domeną prywatnego biznesu. Miasto Toronto opublikowało w 2021 swój pierwszy w historii Raport Środowiskowy, Społeczny i Zarządzania (ESG). Ten roczny raport przedstawia, w jaki sposób miasto koncentruje się na możliwościach i ryzyku związanym z ESG w ramach priorytetów strategicznych, zrównoważonego finansowania i wyników społeczno-ekonomicznych. Toronto jest pierwszym rządem w Kanadzie, który wydał roczny raport ESG odzwierciedlający jego zaangażowanie i wyniki w każdym z trzech obszarów: środowisko, dobrobyt społeczny i zarządzanie.

Miasto stara się być liderem w wywieraniu pozytywnego wpływu na kluczowe priorytety ESG poprzez zaangażowanie, innowacyjność i przejrzystość. Stosuje zintegrowane podejście ESG, z odpowiedzialnymi praktykami, aby zbudować zrównoważone i odporne podstawy dla świadczenia wysokiej jakości usług i wartości w długim okresie. W celu osiągnięcia tych celów wprowadzono wiele skoordynowanych strategii, takich jak strategia działań na rzecz klimatu TransformTO, plan działania HousingTO 2020-2030 oraz innowacyjne programy finansowania projektów, które poprawiają wyniki związane z ESG. Toronto dąży do bycia troskliwym i przyjaznym miastem, które inwestuje w jakość życia dla wszystkich, co jest celem obejmującym dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz integrację. Priorytety strategiczne obejmują utrzymanie i tworzenie mieszkań w przystępnych cenach, inwestowanie w ludzi i dzielnice oraz przystępny i dostępny transport.

Czytaj więcej

Agencja do zarządzania Public Affairs

Agencja do zarządzania Public Affairs

Public Affairs to dziedzina zajmująca się zarządzaniem relacjami organizacji z jej interesariuszami. Do nich należą grupy zainteresowane sprawami organizacji, w...
14 grudnia 2022
Czas czytania: < 1 minuta

INFLUENCER MARKETING- czym właściwie jest i co może dać marce?

INFLUENCER MARKETING- czym właściwie jest i co może dać marce?

To działania marketingowe oparte na rekomendacjach jednostki (influencera) dla danej grupy odbiorców. To komunikacja przez osoby znane w danej grupie,...
2 grudnia 2022
Czas czytania: 2 minuty

Jak wybrać agencję PR?

Jak wybrać agencję PR?

Jak przeprowadzić profesjonalnie proces przetargowy i wybrać agencję PR? Jak wybrać agencje PR? Gdzie szukać? Od czego zacząć? To pytania,...
8 listopada 2022
Czas czytania: 12 minuty